top of page
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru

BANGKOK

Benz Rajchakru

JAN 2018

ชื่อโครงการ  เบนซ์ราชครู

ลักษณะโครงการ โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ 

ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

โซนการดำเนินงาน บริเวณด้านหน้าโชว์รูม

ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร

ดำเนินการเท 2 ครั้ง

ระยะเวลาโครงการ   6 วัน 

ชนิดคอนกรีต  ลาย 4x4 แกรนิต สี A B004

bottom of page