Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru
Benz Rajchakru

BANGKOK

Benz Rajchakru

JAN 2018

ชื่อโครงการ  เบนซ์ราชครู

ลักษณะโครงการ โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ 

ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

โซนการดำเนินงาน บริเวณด้านหน้าโชว์รูม

ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร

ดำเนินการเท 2 ครั้ง

ระยะเวลาโครงการ   6 วัน 

ชนิดคอนกรีต  ลาย 4x4 แกรนิต สี A B004