ชื่อโครงการ โรงเรียนนายร้อยสามพราน

ลักษณะโครงการ โรงเรียน

ที่ตั้ง นครปฐม 

โซนการดำเนินงาน บริเวณลานปาณะดิษ

ขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเตร

ระยะเวลา ทำงาน 45 วัน

ชนิดคอนกรีต  ลาย แอชล่า คัทสโตน สี A R016

NAKHONPATHOM

NOV 2017