top of page
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

BANGKOK

APRIL 2018

ชื่อโครงการ โครงการสวนปทุมวนานุรักษ์ 

ลักษณะโครงการ  สวนสาธารณะ   (สวนของพ่อ )
สถานที่ตั้ง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 
โซนการดำเนินงาน  คือ บริเวณ ด้านหน้า ทางเข้าสวน
ขนาดพื้นที่ ประมาณ 500 ตร.ม.
ระยะเวลา  2 part รวม 10 วัน 
งานแล้วเสร็จ  30 เมษายน 2561

ชนิดคอนกรีต  ลาย 6" granite  สี  A B026

bottom of page