top of page

PASSORN PRESTIGE


โครงการ ภัสสร เพรสทีจ

ลักษณะงาน โครงการบ้านจัดสรร

ที่ตั้ง ถนนศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ

โซนที่ทำการปรับพื้น วงเวียน 2

ขนาดพื้นที่ 500 ตร.ม.

ระยะเวลา เข้างาน แบ่งเข้า 2 ครั้ง

รวม 6 วัน

ลาย 4" granite สี A B005

ลาย slate texture สี A B004

งานแล้วเสร็จ มีนาคม 2560


bottom of page