แกรนด์บางกอกบูลเลอวาด


ชื่อโครงการ แกรนด์บางกอกบูลเลอวาด

ลักษณะโครงการ บ้านพักส่วนตัว

ที่ตั้ง ราชพฤกษ์ ปิ่นเกล้า

โซนการดำเนินงาน พื้นบริเวณทางเข้า

ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 2 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย random stone สี AR019

งานแล้วเสร็จ ธันวาคม 2560

#แกรนดบางกอกบลเลอวาด #ปนเกลา #ภาคกลาง

FEATURED PROJECT
RECENT PROJECT

5 Soi Nak Niwat 37, Yak 1-4, Nak Niwat Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand

Tel:  +6681-890-9448 

Fax. +662-932-5858

Email: areastampcrete@gmail.com