สวนอาหารฮอลแลนด์


ชื่อโครงการสวนอาหารฮอลแลนด์

ลักษณะโครงการ สวนอาหาร

ที่ตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

โซนการดำเนินงาน พื้นทางเข้า และบริเวณด้านในสวนอาหาร

ขนาดพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 15 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย regel ashlar สี AY021

งานแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2558

#โครงการสวนอาหารฮอลแลนด #เชยงราย #ภาคเหนอ

FEATURED PROJECT
RECENT PROJECT

5 Soi Nak Niwat 37, Yak 1-4, Nak Niwat Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand

Tel:  +6681-890-9448 

Fax. +662-932-5858

Email: areastampcrete@gmail.com