top of page

สวนอาหารฮอลแลนด์


ชื่อโครงการสวนอาหารฮอลแลนด์

ลักษณะโครงการ สวนอาหาร

ที่ตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

โซนการดำเนินงาน พื้นทางเข้า และบริเวณด้านในสวนอาหาร

ขนาดพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร

ระยะเวลา ทำงาน 15 วัน

ชนิดคอนกรีต ลาย regel ashlar สี AY021

งานแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2558

#โครงการสวนอาหารฮอลแลนด #เชยงราย #ภาคเหนอ

bottom of page