top of page

เดอะคอนเนค ดอนเมือง


ชื่อโครงการ เดอะคอนเนค ดอนเมือง

ที่ตั้ง เชิดวุฒากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ โครงการบ้านจัดสรร

โซนการดำเนินงาน ด้านหน้าและด้านในโครงการ

ขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ

ครั้งที่ 1 มีนาคม 2559

ครั้งที่ 2 เมษายน 2561

ชนิดคอนกรีต ลาย 4”granite สี AB005

bottom of page