top of page

SETTHASIRI CHARAN - PINKLAO


ชื่อโครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า

ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว

ที่ตั้ง ถนน เลียบทางรถไฟ บางขุนนท์

ทำบริเวณ ทางเข้าโครงการพท. 500 ตารางเมตร

ระยะเวลา 5 วัน

bottom of page