โครงการบ้านตำรับไทย


สถานที่ตั้ง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริเวณ ถนนจอดรถ หน้าสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร ระยะเวลา ติดตั้ง 3 เฟส ประมาณ 20 วัน งานแล้วเสร็จ เมษายน 2562

#ปทมธาน #ถนนจอดรถ #สำนกงาน

FEATURED PROJECT
RECENT PROJECT

5 Soi Nak Niwat 37, Yak 1-4, Nak Niwat Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand

Tel:  +6681-890-9448 

Fax. +662-932-5858

Email: areastampcrete@gmail.com