top of page

ABOUT US.

_edited_edited_edited.png
6192.png

ARESTAMP มีประสบการณ์ในการทำงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายมามากกว่า 10 ปี ผลงานที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

  • ทางเดินรอบพระราชวังสวนจิตรลดา

  • โรงเรียนนายร้อยสามพราน นครปฐม

  • บมจ. และงานต่างประเทศ​  ฯลฯ

 

เรามีทีมช่างฝีมือเฉพาะทางผู้ชำนาญงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย  มากด้วยประสบการณ์และผลงานกว่า 20 ปี  

bottom of page