ABOUT US.

ARESTAMP มีประสบการณ์ในการทำงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายมามากกว่า 10 ปี ผลงานที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

  • ทางเดินรอบพระราชวังสวนจิตรลดา

  • โรงเรียนนายร้อยสามพราน นครปฐม

  • บมจ. และงานต่างประเทศ​  ฯลฯ

 

เรามีทีมช่างฝีมือเฉพาะทางผู้ชำนาญงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย  มากด้วยประสบการณ์และผลงานกว่า 20 ปี  

5 Soi Nak Niwat 37, Yak 1-4, Nak Niwat Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand

Tel:  +6681-890-9448 

Fax. +662-932-5858

Email: areastampcrete@gmail.com