สวนปทุมวนานุรักษ์


ชื่อโครงการ โครงการสวนปทุมวนานุรักษ์

ลักษณะโครงการ สวนสาธารณะ (สวนของพ่อ ) สถานที่ตั้ง เขตปทุมวัน กรุงเทพ โซนการดำเนินงาน คือ บริเวณ ด้านหน้า ทางเข้าสวน ขนาดพื้นที่ ประมาณ 500 ตร.ม. ระยะเวลา 2 part รวม 10 วัน งานแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2561

ชนิดคอนกรีต ลาย 6" granite สี A B026

#สวนปทมวนานรกษ #ภาคกลาง

FEATURED PROJECT
RECENT PROJECT

5 Soi Nak Niwat 37, Yak 1-4, Nak Niwat Road, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand

Tel:  +6681-890-9448 

Fax. +662-932-5858

Email: areastampcrete@gmail.com