top of page

TAKAM RAMA II HOUSE


โครงการ บ้านท่าข้าม พระราม 2

ลักษณะงาน บ้านอยู่อาศัย

ที่ตั้ง พระราม 2 จ. สมุทรสงคราม

โซนที่ทำการปรับพื้น ถนน และ จอดรถ

ขนาดพื้นที่ 200 ตร.ม.

ระยะเวลา 3 วัน

ลาย regal ashlar

สี A B027

งานแล้วเสร็จ มิถุนายน 2559


bottom of page